instalco-tecknar-ramavtal-med-jm.jpg

El-Pågarna tecknar ramavtal med JM

Instalcobolagen El-Pågarna och PoB:s Elektriska har gemensamt tecknat ett nytt treårigt ramavtal med JM gällande elinstallationer vid kommande bostadsbyggen.

JM, El-Pågarna och PoB:s Elektriska bygger vidare på sitt tidigare samarbete och det nya ramavtalet ger JM möjlighet att avropa elentreprenader löpande under den kommande avtalsperioden. Avtalet gäller tre år med möjlighet till två års förlängning fram till maj 2028.

– Vi är glada och stolta över att ha fått förnyat förtroende från JM. Det här är ett bevis för oss att vi under många år har levererat enligt JM:s högt ställda förväntningar främst vad det gäller önskemål, byggnadssätt och tekniska lösningar. JM är en trygg beställare som även i mer utmanande tider fortsätter att starta nya och driva på pågående projekt, säger Anders Eriksson, vd på PoB:s Elektriska.

PoB:s Elektriska har sedan i slutet av 80-talet ett nära samarbete med JM som leverantör av elinstallationer vid nyproduktion av bostäder.