El-Pågarna är ett företag som varit verksamma inom elbranschen sedan starten 1988. Idag är vi 54 anställda, 43 montörer, 6 arbetsledare och 2 projektörer. Vi arbetar med el, KNX, tele, data och larminstallationer. Vi jobbar huvudsakligen i Malmöregionen men har även projekt i stora delar av södra Sverige samt Danmark. Vi bygger vår verksamhet på långt och förtroendegivande samarbete med öppenhet.

El-pågarna ägs av Instalco som består av en sammanhållen grupp av företag med stark lokal förankring och med lång erfarenhet i branschen.

I vårt dagliga arbete skall vi ta hänsyn till den miljöpåverkan vår verksamhet kan föra med sig. Vi skall vara medvetna om de konsekvenser ett oaktsamt utnyttjande av tillgängliga resurser innebär och bör därför, var och en, arbeta för att ge vårt eget bidrag till att dessa för miljön negativa effekter minimeras.

Detta innebär främst att vi, så långt det är möjligt, skall hushålla med förbrukningsvaror vi nyttjar och därvid se till att pappersavfall och annat avfall omhändertas på ett från miljösynpunkt acceptabelt sätt. Dessutom har vi avtal med ISO-certifierade organisationer.

Vi vill också fungera som rådgivare till våra kunder i val av materiel för belysning, uppvärmning mm, som kan vara till fördel både för er och för miljön i form av sänkt energiberoende.

Vi bygger vår verksamhet på långt och förtroendegivande samarbete med öppenhet.