Banner Designhouse
Banner Designhouse

Trafiksäkerhetspolicy

EL-Pågarna har ögonen på vägen och strävar mot att alla tillfällen förebygga riskerna med att någon av våra medtrafikanter eller anställda ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Genom att följa denna trafiksäkerhetspolicy tar vi vårt ansvar och medverkar till en bättre trafikmiljö såväl för våra anställda, medtrafikanter och samhället i stort. Vi ska uppfattas som föredömen i trafiken av samtliga medtrafikanter och av oss själva genom att:

 • Inte ta uppdrag som innebär att vi måste göra avsteg från denna policy.
 • Alltid respektera och följa gällande lagar och hastighetsbestämmelser.
 • Aldrig vara påverkade eller bruka alkohol, droger eller starka mediciner på arbetet.
 • Alltid hålla våra fordon i ett trafiksäkert skick.
 • Alltid respektera kör och vilotidsregler och undvika att köra när vi är trötta.
 • Alltid hålla ett nödvändigt avstånd till framförvarande fordon.
 • Våra förare använder aldrig handhållen mobiltelefon eller sms:ar då bilen är i rörelse.
 • Våra förare använder aldrig dator/dvd/tv då bilen är i rörelse.
 • Våra förare programmerar aldrig GPS:erna då bilen är i rörelse.
 • Våra förare använder alltid bilbälte.
 • Våra förare säkrar alltid godset på ansvarsfullt och reglementsenligt sätt.
 • Vi tar alltid hänsyn till rådande väglag och trafiksituation när vi trafikplanerar.