Elite Plaza Hotel Malmö Elite Plaza Hotel, Ombyggnad till hotell, GAMLA LIVFÖRSÄKRINGS AB SEB TRYGG LIV

Elite Plaza Hotel Malmö

Ombyggnad från kontorslokaler till hotell.