Entré 1

Entré T-huset

Ombyggnad av ca 7200m2 till lokaler för uthyrning inom T-huset på Entré i Malmö. Beställare: PEAB